รู้จักเรา
ประวัติความเป็นมาของบ้านกาญจนทรัพย์
บริษัท บ้านกาญจนทรัพย์ จำกัด

บ้านกาญจนทรัพย์ เป็นบริษัทในเครือบ้านประกายทอง ผู้มีประสบการณ์พัฒนาบ้าน ที่ดิน และที่อยู่อาศัยในหาดใหญ่-สงขลา และจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ของประเทศไทยมากว่า 30 ปี บ้านกาญจนทรัพย์พัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบทันสมัยเหมาะกับผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน ตอบโจทย์ทุกการใช้สอยทั้งการอยู่อาศัยและการพาณิชย์ โดยเลือกเน้นทำเลติดถนนกาญจนวนิชย์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นถนนการค้าและการเดินทางหลักของ หาดใหญ่-สงขลา
วิสัยทัศน์ (Vision)
บ้านกาญจนทรัพย์ มุ่งมั่นพัฒนาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สร้างที่อยู่อาศัย ที่ให้ความคุ้มค่ากว่า เพื่อให้ทุกครอบครัวได้มีความสุข ความอบอุ่น มีความมั่นคง มีชีวิตที่ดีกว่าทุกเวลา
พันธกิจ (Mission)
บ้านกาญจนทรัพย์ มีความตั้งใจดูแลผู้ที่เข้ามาซื้อ ดูแลใส่ใจดั่งญาติมิตร กับผู้ซื้อให้ความสะดวกทุกครอบครัว เปี่ยมด้วยน้ำใจ
วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
ทีมงานบ้านกาญจนทรัพย์คิดเสมอว่า ทุกขั้นตอนของการทำงานสร้างบ้านอยู่อาศัยให้ลูกค้า ต้องใส่ใจ สร้างสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า สร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ต้องช่วยเหลือลูกค้า ตามที่ลูกค้าปรารถนา สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด พวกเราสร้างในสิ่งที่คุ้มค่ามากกว่า ลูกค้าต้องได้สิ่งที่ดีกว่า คุ้มค่ายิ่งกว่า
ค่านิยม (Value )
ตระหนักในหน้าที่ของการทำงาน ทั้งทีมงานทุกคน ของเราคิดเสมอว่า เราสร้างที่อยู่อาศัย พัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าให้มากที่สุด พวกเราทีมงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เสมอมา
บ้านกาญจนทรัพย์ เรามุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าที่มากกว่าตลอดมา
บ้านกาญจนทรัพย์ การตัดสินใจที่คุ้มค่า