กาญจนทรัพย์ ท่าข้ามแกรนด์
จำนวนกาญจนทรัพย์ ท่าข้ามแกรนด์ทั้งหมด 2 รายการ