กาญจนทรัพย์ นาหม่อม
จำนวนกาญจนทรัพย์ นาหม่อมทั้งหมด 3 รายการ